โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
หมู่ที่ 3 บ้านอ่าวมะม่วง   ตำบลปากตะโก  อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
เบอร์โทรศัพท์ 093 - 5785733
ผู้บริหาร

นายสุริพงศ์ สังข์ชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
พันธกิจ/เป้าหมาย
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
ลูกจ้างชั่วคราว sp.2
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สัญญลักษณ์โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
ธรรมนูญโรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/08/2011
ปรับปรุง 18/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 509066
Page Views 635004
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบอบจ.และ ป1ก.ติดต่อกันจำนวน8 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2507และ 2521
งบประมาณ : 161000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องเรียนเตรียมอนุบาลของเทศบาลตำบลปากตะโก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 100000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพส้วมสุขสันต์ หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพส้วมสุขสันต์ หลังที่ 2 แบบสปช 604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 20000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพอาคารเรียนชั้นอนุบาล 1-2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพอาคารโรงฝึกงาน สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 339000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพโรงรถชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพโรงอาหารและห้องประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพสนามกีฬาโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..

 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง สพป.ชพ.2 โทร.093-5785733 ผู้ดูแลระบบ ผอ.สุริพงศ์ สังข์ชัย 081-9705948